Telegrafverket

Telegrafverket

Mye har forandret seg innen telekommunikasjon fra bare noen få år tilbake og til i dag. I sin tid het Telenor Telegrafverket, og det var venteliste for å få vanlig telefon. Mobiltelefon fantes ikke. Etterhvert kom også mobiltelefonen, med NMT450, Nordisk MobilTelefon, men selve telefonapparatene kostet mer enn 100.000 kroner! Etterhvert kom NMT900 i tillegg, før det gikk over til dagens digitale telefoner. Men noe henger igjen, nemlig begrensingen på 160 tegn i en SMS. SMS ble først utviklet av noen teknikere, de hadde behov for å sende meldinger til hverandre. Dermed var SMS skapt.