mai 2019

Generøs gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Lokalhistorisk Senter har mottatt kr 200 000 fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Bevaring og digitalisering av 60-70000 negativer og glassplater etter fotografene Wittussen og Olaff i Horten. Vi takker hjerteligst for den generøse gaven! Arbeidet med ompakkingen er godt i gang, og videre arbeid med digitalisering og tilgjengeliggjøring vil fortsette fremover. Sparebankstiftelsen DNB #sparebankstiftelsendnb

Vask i museet

Museet trenger jevnlig vedlikehold, og her er Birthe Kristensen i full gang med vaskeklut og støvtørking. Takk til alle frivillige på senteret som påtar seg slike nødvendige oppgaver! Museet og Kafe Breda er åpent hver søndag fra 11 – 15.