Oppslag

Horten Bymuseum på Lokalhistorisk Senter har nå sommeråpent. Våre
museumsverter tar med glede imot besøk tirsdag, onsdag eller torsdag mellom kl.
12 og 16. Museet er åpent også søndag, fra kl. 11 til 15. Da er også Kafé Breda
åpent.

Lokalhistorisk trenger ny server

Vi har mottatt kr. 50 000 fra Sparebankstiftelsen og kr.20 000 fra Horten Kommune. Pengene går til å delfinansiere ny server slik at vårt store bildearkiv og andre lokalhistoriske dokumenter kan bli tatt godt vare på for fremtiden. Vi takker hjerteligst for disse pengene! Det er til stor hjelp på veien for å anskaffe ny server som har en kostnad på 150 000.

Bokgave til kommunestyrerepresentantene

Lokalhistorisk senter var tilstede i kommunestyret tirsdag 5.april, hvor det var satt av 10 minutter til orientere om Lokalhistorisk Senter, før møtet ble det lagt et eksemplar av boken Horten Kommune i endringer, på bordet til hele kommunestyret. Styreleder Terje Thorbjørnsen orienterte om at Lokalhistorisk Senter nå har vært i drift i 15 år.