Garnisonsbarakken

Garnisonsbarakken

Veien til Karljohansvern verft i 1910. I dag heter det Nedre vei og vi befinner oss ved avkjøringen til Kommandørkaptein Klincks vei. Bygningsmassen på før-bildet er Garnisonsbarakken hvor den søndre delen ble oppført i 1851. På begynnelsen av 1860-tallet ble den påbygget mot nord. I 1865 ble den omdøpt til Sjømilitære Korps kaserne. I de to etasjene var det flere ganger med inngang til barakkrom med plass til 12 mann i hvert rom. I enden av gangene hadde underoffiserene rom. Kasernen ble solgt og ombygd til andelsleiligheter i 2000.