2023

Rådhuset i Åsgårdstrand

Vi befinner oss nede i svingen i nåværende N. C. Nielsens gate, eller Hovedgaden som det het den gang bildet ble tatt rundt 1915. Det hvite huset er «Rådhuset» i Åsgårdstrand, opprinnelig bygget i 1798 av skipper Adolph Riddervold. Det har vært en handels- og redergård helt opp til det ble Åsgårdstrands Rådhus i 1947. Den mest betydningsfulle eier var kjøpmann og skipsreder Niels Christian Nielsen som hadde eiendommen fra

Storgaten 29

Før-bildet viser Storgaten 29 og for mange av oss også kjent som Spesialoffiseren eller Befalsforbundet. Her bodde Kommandør Henrik Jacob Müller (1821 – 1886) i mange år. Eiendommen som han også eide, solgte hans arvinger til Ynglingeforeningen i 1894. Huset ble for lite for deres virksomhet og i 1900 satte de opp bygningen til venstre i bildet, som senere ble kjent som Hortens Kristelige Ungdomsforening. Denne bygningen ble revet i

National Stenindustri

Det var mot slutten av første verdenskrig, i 1917, at byingeniør Nils Knudsen og overlærer Wirgenæs startet bedriften National Stenindustri i Strandgaten 8, rett nord for der Redningsmuseet holdt til, mellom Anders Jørgensensgate og Apotekergaten. I 1921 trakk grunnleggerne seg ut og overlot forretningen til Einar Svensen. Han var stenhugger av profesjon. I 1934 kom sønnen Henry med i virksomheten, og han overtok den for egen regning da faren døde

Lokalhistorisk senter

Velkommen til Bymuseet i Lokalhistorisk senter. Der kan du se utstillinger som er organisert som entidsreise. Du møter et komplett tannlegekontor av eldre dato, en gammel smie med alt verktøyet, etlensmannskontor, en avis redaksjon, en bank og en gammel skolestue, m m.Tidsmessig er hovedvekten av utstillingene lagt til 1940 – 1950-tallet.