august 2019

Apotekergaten mot Storgaten

Før-bildet er tatt en gang på 1930-tallet og viser Apotekergaten sett fra Langgaten og opp mot Storgaten. Bygningen til venstre, Apotekergaten 14, ble satt opp i 1897 av Hagemann Olsen og senere overtatt av Anna Marie og Harald Nielssen som hadde etablert sin kolonial- og fedevareforretning A.M.Nielssen i 1909. Først i Apotekergaten 8, men flyttet noen år senere til hjørnebygningen Apotekergaten 14. Sønnen, Georg Skjerve Nielsen, overtok forretningen 1. juli

Badehotellet

Førfoto viser bakgården til Central Hotell eller Badehotellet rundt 1920. Opprinnelig var gården et av Åsgårdstrands eldste handelshus. Fra 1849 til 1864 hadde sorenskriver i Mellem Jarlsberg, Hans Plathe Nilsen, kontor her. På 1870-tallet var det telegrafstasjon og poståpneri. Først på begynnelsen av 1880-tallet startet Lars og Marie Blom fra Kristiania hotellvirksomhet i bygget. På 1930-tallet endret man navnet til Badehotellet, fordi det ble drevet sammen med Åsgårdstrand Bad og

Stjertebukta/Skjerkebukta

Stjertebukta, også kalt Skjerkebukta, ca.1910. Nærmest i bildet ser vi småbåtene ligge fortøyd til Stjertebrygga, første gang oppført i 1820. Den fungerte og som anløpsted for mindre dampskip i 1850-årene. Langs stranden ser vi muren som var en forlengelse av Verftsmuren som ble oppført rundt 1880. Rester av den kan fremdeles sees langs Nedre vei. Til høyre ser vi torpedobåtskurene oppført i 1899. Stålkonstruksjonen kledd med bølgeblikk representerer en epokegjørende

Meieriet i Horten

Meieriet i Thuegaten ble tegnet av arki­tekt Herman Sjøstedt som også tegnet Braarudgården og Barnehjemmet. Bygningen ble oppført av Brødrene Nielsen fra Fredrikstad, og meieriet kunne i februar 1912 åpne sine dører for leverandører og publikum. Postkortet er nok tatt rett etter åpningen. Mange var det som inntok et rimelig måltid i Melkebaren i 2nd etasje og som ble etablert i 1946. Ved årsskiftet 1969/70 var det slutt på meieridriften