Apotekergaten mot Storgaten

Apotekergaten mot Storgaten

Før-bildet er tatt en gang på 1930-tallet og viser Apotekergaten sett fra Langgaten og opp mot Storgaten. Bygningen til venstre, Apotekergaten 14, ble satt opp i 1897 av Hagemann Olsen og senere overtatt av Anna Marie og Harald Nielssen som hadde etablert sin kolonial- og fedevareforretning A.M.Nielssen i 1909. Først i Apotekergaten 8, men flyttet noen år senere til hjørnebygningen Apotekergaten 14. Sønnen, Georg Skjerve Nielsen, overtok forretningen 1. juli 1946. Videre på samme side av gaten fantes en trikotasjeforretning, Urmaker Davidsen, Moer Elektriske og O.Solbergs rammeforretning og til sist det gamle postkontoret på hjørnet ved Vognmannsgaten. I dag finner vi Nordea i nr. 14 og trehusbebyggelsen til høyre er erstattet av Torggården. Det eneste vi kan kjenne igjen er Alfred Bergs forretning øverst i gaten.