Meieriet i Horten

Meieriet i Horten

Meieriet i Thuegaten ble tegnet av arki­tekt Herman Sjøstedt som også tegnet Braarudgården og Barnehjemmet. Bygningen ble oppført av Brødrene Nielsen fra Fredrikstad, og meieriet kunne i februar 1912 åpne sine dører for leverandører og publikum. Postkortet er nok tatt rett etter åpningen. Mange var det som inntok et rimelig måltid i Melkebaren i 2nd etasje og som ble etablert i 1946. Ved årsskiftet 1969/70 var det slutt på meieridriften i Horten. Meieriet ble nedlagt og produksjonen over­ført til Vestfold Meieri. Man fortsatte utsalget i Thuegaten til Vinmonopolet flyttet inn da meieriet flyttet ut. I Melkebarens gamle lokale drev Else-Marie Kihle konditori i noen år. Ved siden av Vinmonopolet flyttet Holes Delikatesse inn og var her noen år. Senere har man­ge forskjellige virksomheter hatt tilhold i gården.