Stjertebukta/Skjerkebukta

Stjertebukta/Skjerkebukta

Stjertebukta, også kalt Skjerkebukta, ca.1910. Nærmest i bildet ser vi småbåtene ligge fortøyd til Stjertebrygga, første gang oppført i 1820. Den fungerte og som anløpsted for mindre dampskip i 1850-årene. Langs stranden ser vi muren som var en forlengelse av Verftsmuren som ble oppført rundt 1880. Rester av den kan fremdeles sees langs Nedre vei.
Til høyre ser vi torpedobåtskurene oppført i 1899. Stålkonstruksjonen kledd med bølgeblikk representerer en epokegjørende byggemåte som fikk sitt gjennombrudd med byggingen av Eiffeltårnet i 1889. Byggverk fra denne perioden er i dag svært sjeldne. Bak skurene skimtes fortet Citadellet bygget i perioden 1848-1852 som en del av Karljohansverns befestninger.