Horten jernbanestasjon

Horten jernbanestasjon

Førbildet viser Hortens jernbanestasjon fotografert på 1950-tallet. Stasjonsbygningen, en toetasjes trebygning i tradisjonell dragestil, sto ferdig i oktober 1881 og arkitekten var Balthazar Conrad Lange (1854 – 1937) som også var mannen bak mange av stasjonsbygningene i Norge. Fra Jernbanegaten var det to innganger. Det var imidlertid mer vanlig å bruke inngangen fra perrongsiden. Da kom en rett inn i venteværelset, billettluken var til høyre, og til venstre var døren inn til kafeen. I annen etasje drev Jona Sørensen sin tannlegepraksis i mange år både før og efter krigen. På nordsiden av stasjonsbygningen var det et lite hus for toaletter, og på sydsiden lå godshuset, lokomotivstall og andre tekniske innretninger. Persontrafikken over Horten stasjon ble nedlagt i 1967 og stasjonen ble revet i 1973. I dag er det ikke meget som vitner om at det her lå en verneverdig vakker bygning.