Wilses bilde av Kanalen

Wilses bilde av Kanalen

Kanalen tidlig på 1900-tallet, fotografert av Andres Beer Wilse (1865-1949). Wilse tok utdannelse ved Horten Tekniske Skole på Karljohansvern i 1882, emigrerte til Amerika i 1884 hvor han etter hvert startet sin fotografiske virksomhet. Han returnerte til Norge i 1901, startet opp i Christiania og ble kjent for sin enestående fotografiske dokumentasjon av Norge. Kanalen som skiller Karljohansvern fra resten av byen ble gravet ut for hånd i perioden 1854-1867 og er 878 meter lang. Utgravet fyllmasse ble brukt til å bygge opp båthavnen ut mot fjorden og derav navnet Fyllinga.