Havnegaten med Grand Hotel

Havnegaten med Grand Hotel

Nederste del av Havnegaten rundt 1910 med Grand Hotel. Opprinnelig ble gården oppført i 1798 av skipsreder Christen Endresen, som var svigersønn av Hans Walløe på Horten gård. Rundt 1860 ble eiendommen kjøpt av tollbetjent i Åsgårdstrand Truls Krogh og i 1880-årene var det hans datter Carstense som startet hotelldrift her under navnet Frk. Kroghs Privat-Hotel. I 1905 kjøpte eieren av Victoria Hotel, Bernhard Johansen huset og under navnet Grand Hotel ble dette nå et anneks til Victoria. I 1919 ble Grand overtatt av nye eiere og deretter drevet som selvstendig hotell. Det brant i mai 1930 men ble raskt gjenoppbygget i betong. Mot slutten av 1970-tallet ble driften delvis lagt ned. I 1986 gjennomførte nye eiere en storstilt utbygging og i 1988 åpnet det moderne Åsgårdstrand Hotell. I 2004 gikk det inn i kjeden Thon Hotell, i dag er det Unike hoteller som er eiere og det gamle hotellnavnet Grand er tilbake.