Gave fra Sparebank1 BV

Gave fra Sparebank1 BV

Lokalhistorisk senter har mottatt kr. 100 000 fra Stiftelsen Sparebank1 BV til digitalisering av negativsamlingen etter fotografene Olaff og Wittusen. Pengene skal benyttes til innkjøp av utstyr til digitalisering: Kamera, programvare, lysbord, stativ og annet teknisk utstyr. Vi planlegger reprofotografering av bildene. Vi takker hjerteligst for støtten!

Målet er å bevare de unike negativene på best mulig måte og senere gjøre dem tilgjengelig for publikum via et nettsted. Arbeidet med ompakking av negativene har allerede pågått et års tid, og hittil er ca. 15 000 eksemplarer av samlingen på 80 000 pakket om i syrefritt materiale og arkivert i spesielle syrefrie kartonger. Syrefri er en betegnelse som brukes om papir, papp, kartong og annet som ikke inneholder mekanisk masse, det vil si urensede trefibre, og som har en pH-verdi på 7 eller mer. Dette gjelder først og fremst papir som skal være varig og ikke bryte ned seg selv eller det som det er i nær kontakt med.

De som arbeider med ompakkingen til daglig er våre frivillige Svein Gansum, Jon-Erik Berg Hansen, Rune Helland og Gerd Hjelme. Vi har mottatt til sammen kr 465 000 til dette unike prosjektet.

Kartongene fylles kontinuerlig