Fra Storgaten til Borreveien

Fra Storgaten til Borreveien

Et snørikt Tveiten der hvor Storgaten går over til Borreveien (den gamle kommunegrensen mellom Horten og Borre), fotografert av Ingvald Moe medio mars 1951. Kiosken som vi ser til venstre for bilene, Storgaten 151, het betegnende nok Grensen frukt og tobakk og ble etablert av Lorang Hansen. Senere eiere var Bjarne H. Jørgensen og Ida Gudem. I desember 1958 flyttet Ida Gudem forretningen over gaten til M.S.Petterøes lokale. På hjørnet av Storgaten og Johan Becks gate anla Arvid Holmberg i 1912 et gartneri. I 1940 overlot han gartneriet til Ivar Evensen, og i hans tid ble gartneridriften avviklet. Han solgte eiendommen til oljeselskapet Gulf, som i 1969/70 anla bensinstasjon på tomten. I dag er det Shell som har stasjonen.