Ordføreren på besøk på Lokalhistorisk Senter

Ordføreren på besøk på Lokalhistorisk Senter

Tirsdag 7. desember var ordfører Are Karlsen i Horten på besøk på Lokalhistorisk Senter for å få den årlige oppdateringen av senterets drift, utfordringer senteret har, og hva som skjer av positive ting. Etter kaffe og vafler og en hyggelig prat, ble det tid til en snartur gjennom museet for å se på nye utstillinger siden sist. Lokalhistorisk Senter, som er selvstendig stiftelse, ikke en kommunal virksomhet som mange tror, har et tett samarbeid med kommunen. Senteret får en årlig støtte fra kommunen, og det er kommunen som eier bygningen vi holder til i. Den leier senteret på gunstige vilkår i en langtidsavtale. Uten gode leiebetingelser, ville det ikke vært mulig å drifte senteret, der så å si alt arbeid gjøres på dugnad.

På bildet fra venstre styreleder Terje Thorbjørnsen og arkivansvarlig Rolf Kristensen og ordfører Are Karlsen. De holder vår nyeste bok.