Den Gyldne Pistol på plass på LHS

Den Gyldne Pistol på plass på LHS

Navnet er hentet fra en James Bond film «Mannen med den gyldne pistol». Det kunne godt vært
en pistol fra filmen. Alt stemmer jo, den litt skurkaktige fasongen og at den er gullbelagt.

Den nå lokale utgaven av Den gyldne pistol har i denne sammenheng en litt annen historie.
Forsvarsminister Jørgen Kosmo var på Tyrkia-besøk i 1993, fikk den som gave av tyrkiske
myndigheter. Lokalhistoriske Senter har fått denne gaven av familien Kosmo. Nå er den flotte
pistolen trygt plassert i et innbrudds sikkert glassmonter fått plassert takket være hjelp av blant
annet HIP-bedriften Sipro A/S og glassmester Børresen, pistolen er også plombert av lokalt politi.
Nå er den utstilt på Lokalhistorisk Senter i resepsjonen rett på innsida av døra.

Jørgen Kosmo

Jørgen Hårek Kosmo (1947-2017) fra Horten var politiker (Ap). Medlem av Horten bystyre 1975-
1985, varaordfører 1979-1983, ordfører 1983-1985. Han var vararepresentant på Stortinget i
perioden 1981-1985, før han ble fast representant. Kosmo var innvalgt på Stortinget for Vestfold i
årene 1985 til 2005. og fra 2001 til 2005 var han stortingspresident. Han var forsvarsminister 1993-
1997 og arbeids- og administrasjonsminister 2000-2001.

I 1995. mens Kosmo var forsvarsminister, var han med på å ta avgjørelsen om organisering av
Norsk Militær Tattoo, slik det har vært siden. Han satt i organisasjonen Board of Protectors fra
2002-2014.

Den 2. juli 2004 ble Kosmo utnevnt til fylkesmann i Telemark. Han rakk ikke å tiltre
fylkesmannsembetet før han høsten 2005 ble utnevnt til riksrevisor. Han ledet riksrevisjonen i
årene 2006-2013.

Han mottok i 2005 Storkorset av St. Olavs Orden. Utnevnelsen ble gitt for embetsfortjeneste som
stortingspresident. Kosmo er den første stortingspresident i nyere tid som har mottatt ordenen. I
2005 mottok Kosmo storkorset av den svenske Nordstjerneorden.


Her er pistolen, nesten som tatt ut av en James Bond-film. Foto:Bjørn Nilsen,Gjengangeren.

Jørgen Hårek Kosmo var født i Fauske i Nordland. Han utdannet seg til tømrer, og
arbeidet som bygningsarbeider (forskalingssnekker) 1969-1979. Foto: Gjengangeren.