april 2022

Bokgave til kommunestyrerepresentantene

Lokalhistorisk senter var tilstede i kommunestyret tirsdag 5.april, hvor det var satt av 10 minutter til orientere om Lokalhistorisk Senter, før møtet ble det lagt et eksemplar av boken Horten Kommune i endringer, på bordet til hele kommunestyret. Styreleder Terje Thorbjørnsen orienterte om at Lokalhistorisk Senter nå har vært i drift i 15 år.