desember 2022

Storgaten mot syd

Postkortet fra 1920-årene viser Storgaten sett sydover. På det øvre bildet dominerer gavlen på Grambogården på dagens bilde er den helt gjemt bak det nye bygget, som dekker de gamle eiendommene 36 og 38. Helt til venstre i det øvre bildet nr. 34, hvor Samvirkelaget holdt til i mange år. Den åpne plassen mellom de… Les mer

Myren

Sommeren 1913 kjøpte gartner Erling Westeraas (1879-1966) tomten Myren på hjørnet av Arne Beckers gate og Grønligaten av enkefru Helle Becker. I løpet av et par år satte han opp bygningene som vist på dagens førbilde. Dette bildet sendte han som julekort 22. desember 1915 til en gartnerkollega i Danmark. Erling Westeraas var født i… Les mer

Gården med de mange virksomheter

Storgaten nr. 9 slik den fremstår i dag (dog med noen kosmetiske endringer) ble oppført etter bybrannen i 1881 av Iens Steenberg (1824-1884). Han kom til Horten i 1851 og her i Storgaten nr. 9 startet han Gjengangeren avis og trykkeri. Gjengangeren var her til 1914 da virksomheten flyttet til Samlagsgården litt lengre opp i… Les mer

Lokalhistoriske venner 29.11.22

Lokalhistoriske Venner holdt møte tirsdag 29. november på Kafé Breda. Terje Thorbjørnsen ønsket velkommen og informerte om status for museet. Kafé Breda har i år hatt mange besøkende og dette gir et godt bidrag sammen med bidragene fra Lokalhistoriske Venner til drift av museet. Det er ønsker om flere Venner og frivillige til Kafè Breda.