Myren

Myren

Sommeren 1913 kjøpte gartner Erling Westeraas (1879-1966) tomten Myren på hjørnet av Arne Beckers gate og Grønligaten av enkefru Helle Becker. I løpet av et par år satte han opp bygningene som vist på dagens førbilde. Dette bildet sendte han som julekort 22. desember 1915 til en gartnerkollega i Danmark. Erling Westeraas var født i Geiranger og kom til Horten rundt 1910. Etter hvert var det sønnen Einar som overtok gartneriet og som på midten av 1950-tallet flyttet med sin familie inn i hovedbygningen. Senere fikk Gartnerhallen tilhold i låven, og i dag er det Arken og Kiwi som finnes her.