Søndre strand

Søndre strand

Fra søndre strand i Åsgårdstrand på slutten av 1960-tallet. Trebryggene ble hvert år demontert om høsten og satt opp igjen om våren.