Central Hotell i Storgaten

Central Hotell i Storgaten

Det gamle bildet er fotografert av Olaff på 1930-tallet. Central Hotell (Storgaten 45) ble opprinnelig bygd som leiegård omkring 1918. I 1920 solgte eieren, fru Amalie Jessen, gården til hotelleier Ottersen på Kongsberg. Han ominnredet gården til hotell og kafé. I februar 1958 overdro Gunda Lund, Ellen og Ole Lund hotellet til Grand Hotel. Senere eiere har vært Wilh. Wilhelmsen.og Martha Ellefsen, som ga navn til restauranten i den påbygde fjerdeetasjen, Marthell. De solgte til Kjell Mørch, som avviklet hotelldriften og gjorde gården om til leilighetsbygg slik den fremstår i dag.