National Stenindustri

National Stenindustri

Det var mot slutten av første verdenskrig, i 1917, at byingeniør Nils Knudsen og overlærer Wirgenæs startet bedriften National Stenindustri i Strandgaten 8, rett nord for der Redningsmuseet holdt til, mellom Anders Jørgensensgate og Apotekergaten. I 1921 trakk grunnleggerne seg ut og overlot forretningen til Einar Svensen. Han var stenhugger av profesjon. I 1934 kom sønnen Henry med i virksomheten, og han overtok den for egen regning da faren døde i 1943. Foruten stenhuggerdetaljer til bygningsbransjen, var gravmonumenter bedriftens hovedvirksomhet i alle år. På 1960-tallet flyttet bedriften til Bankløkka. National Stenindustri er i dag erstattet av kundeparkering for Sjøsiden kjøpesenter, men man ser fremdeles nedre del av Apotekergaten, mens kvartalet til venstre domineres av kjøpesenteret.