Badehotellet

Badehotellet

Førfoto viser bakgården til Central Hotell eller Badehotellet rundt 1920. Opprinnelig var gården et av Åsgårdstrands eldste handelshus. Fra 1849 til 1864 hadde sorenskriver i Mellem Jarlsberg, Hans Plathe Nilsen, kontor her. På 1870-tallet var det telegrafstasjon og poståpneri. Først på begynnelsen av 1880-tallet startet Lars og Marie Blom fra Kristiania hotellvirksomhet i bygget. På 1930-tallet endret man navnet til Badehotellet, fordi det ble drevet sammen med Åsgårdstrand Bad og restauranten Kroen. Natten til 6.april 1941 brant hotellet ned.