Kiøsterudgården

Kiøsterudgården

Foto fra 1910, huset til venstre er Kiøsterudgården og til høyre ser vi hushjørnet på Grand Hotell. På nedsiden av balkongen gikk en vei som het Moldenhauers Allé. Den gikk fra Havnegaten, sydover langs Kiøsterudgårdens østvegg og kom ut i svingen nederst i N. C. Nielsens gate. Veistumpen ble nedlagt rundt 1950 og dermed kunne haven nedenfor tilføyes hovedhuset. Moldenhauers Allé ble oppkalt etter Anders Olavus Moldenhauer som eide Kiøsterudgården fra 1851. Han var og ordfører i Åsgårdstrand en periode.