Samlagsgården i Åsgårdstrand

Samlagsgården i Åsgårdstrand

Fra Havnegaten med «Samlagsgården» i Åsgårdstrand rundt 1915. Huset ble sannsynligvis bygget rundt 1750 som en reder- og skippergård.  Rundt 1800 startet man opp med vertshus og kro i gården, senere også med brennevinsutsalg. I 1882 overdro daværende eier gården til aksjeselskapet «Aasgaardstrands Brændevinssamlag». I 1895 ble  eiendommen gitt som gave av selskapet til Åsgårdstrand kommune. Kommunen fortsatte med Samlag i gården med   inngang til utsalget via en trapp inn fra Havnegaten. Her kunne Åsgårdstrands befolkning få kjøpt en akevittdram til 10 øre og en flaske fin fransk konjakk til 3 kroner. I 1922 ble Samlaget avviklet og etter denne tid ble gården brukt bl.a. til videregående skole, bibliotek og kemnerkontor. Kommune- og bystyremøtene ble også holdt her. I 1960 solgte kommunen eiendommen til Åsgårdstrand sjømannsforening.