Ny

Garnisonsbarakken

Veien til Karljohansvern verft i 1910. I dag heter det Nedre vei og vi befinner oss ved avkjøringen til Kommandørkaptein Klincks vei. Bygningsmassen på før-bildet er Garnisonsbarakken hvor den søndre delen ble oppført i 1851. På begynnelsen av 1860-tallet ble den påbygget mot nord. I 1865 ble den omdøpt til Sjømilitære Korps kaserne. I de… Les mer

Badehotellet

Førfoto viser bakgården til Central Hotell eller Badehotellet rundt 1920. Opprinnelig var gården et av Åsgårdstrands eldste handelshus. Fra 1849 til 1864 hadde sorenskriver i Mellem Jarlsberg, Hans Plathe Nilsen, kontor her. På 1870-tallet var det telegrafstasjon og poståpneri. Først på begynnelsen av 1880-tallet startet Lars og Marie Blom fra Kristiania hotellvirksomhet i bygget. På… Les mer

Samlagsgården i Åsgårdstrand

Fra Havnegaten med «Samlagsgården» i Åsgårdstrand rundt 1915. Huset ble sannsynligvis bygget rundt 1750 som en reder- og skippergård.  Rundt 1800 startet man opp med vertshus og kro i gården, senere også med brennevinsutsalg. I 1882 overdro daværende eier gården til aksjeselskapet «Aasgaardstrands Brændevinssamlag». I 1895 ble  eiendommen gitt som gave av selskapet til Åsgårdstrand… Les mer

Kiøsterudgården

Foto fra 1910, huset til venstre er Kiøsterudgården og til høyre ser vi hushjørnet på Grand Hotell. På nedsiden av balkongen gikk en vei som het Moldenhauers Allé. Den gikk fra Havnegaten, sydover langs Kiøsterudgårdens østvegg og kom ut i svingen nederst i N. C. Nielsens gate. Veistumpen ble nedlagt rundt 1950 og dermed kunne… Les mer