november 2019

Wilses bilde av Kanalen

Kanalen tidlig på 1900-tallet, fotografert av Andres Beer Wilse (1865-1949). Wilse tok utdannelse ved Horten Tekniske Skole på Karljohansvern i 1882, emigrerte til Amerika i 1884 hvor han etter hvert startet sin fotografiske virksomhet. Han returnerte til Norge i 1901, startet opp i Christiania og ble kjent for sin enestående fotografiske dokumentasjon av Norge. Kanalen som skiller Karljohansvern fra resten av byen ble gravet ut for hånd i perioden 1854-1867

Kirkebakken

På det gamle postkortet fra Kirkebakken ser man Ludvig Amundsens landhandleri, bakeri og gartneri. Landhandelen ble startet ca. 1898 av Anders Hannevig. Ludvig Amundsen overtok landhandelen i 1918. Foruten kolonial- og bakerivarer omfattet landhandelen manufaktur, skotøy, glass, steintøy, isenkram og gjødningsstoffer. Landhandelen hadde også agentur for Brandforsikringsselskapet Norge. I dag befinner Borre fysioterapi seg i disse lokalene. Kirken er i dag skjult bak trær.

Rolf Kristensen med ny bok

Lokalhistorisk Senter har kommet med en ny bok med bilder fra “gamle dager” og bilder tatt på samme sted i dag. Rolf Kristensen og Bjørn Holmer har jobbet med dette bokprosjektet et års tid. De har sammen valgt ut bilder, fotografert hvordan det ser ut i dag med bilde tatt nøyaktig i samme vinkel samt skrevet tekster til alle før- og nå-bildene. Det er bilder fra hele kommunen. Den nye