Kirkebakken

Kirkebakken

På det gamle postkortet fra Kirkebakken ser man Ludvig Amundsens landhandleri, bakeri og gartneri. Landhandelen ble startet ca. 1898 av Anders Hannevig. Ludvig Amundsen overtok landhandelen i 1918. Foruten kolonial- og bakerivarer omfattet landhandelen manufaktur, skotøy, glass, steintøy, isenkram og gjødningsstoffer. Landhandelen hadde også agentur for Brandforsikringsselskapet Norge. I dag befinner Borre fysioterapi seg i disse lokalene. Kirken er i dag skjult bak trær.