Bokgave til kommunestyrerepresentantene

Bokgave til kommunestyrerepresentantene

Lokalhistorisk senter var tilstede i kommunestyret tirsdag 5.april, hvor det var satt av 10 minutter til orientere om Lokalhistorisk Senter, før møtet ble det lagt et eksemplar av boken Horten Kommune i endringer, på bordet til hele kommunestyret. Styreleder Terje Thorbjørnsen orienterte om at Lokalhistorisk Senter nå har vært i drift i 15 år. Siste året har vi fått oppgradert både brannalarmen og belysningen i ganger og arkiv og dette takker vi for. Med nytt LED-lys ser vi klarer alle de sakene vi burde ha tatt tak i, men som foreløpig ligger på vent. Helt siden vi begynte virksomheten vår, har vi prøvd å gi ut ei ny lokalhistorisk bok hvert år. Likesom dere i denne salen tar store beslutninger med omfattende økonomiske konsekvenser for oss alle i kommunen, så må vi på Lokalhistorisk Senter en gang i året ta stilling til hvor mange bøker vi skal trykke – og salgsprisen til kunden. Det er da vi skjønner at det å gi ut bøker er en risikosport. De fleste årene har det gått bra med godt salg som har gitt oss et pent overskudd til støtte for drifta av sentret – noen år har vi så vidt dekket trykkekostnadene og i fjor gikk vi på et underskudd med 390 bøker igjen av 600 når julesalget var over. Nå er Bjørn Gjerpe og jeg av den mening at vi ikke liker tanken på å kaste bøker. Derfor slo det oss at bokens tittel er ganske lik kommunens situasjon-.Horten Kommune i endring! Boken er jo en bildebok med mange fine Før- og- Nå bilder som bør være en god reklame for kommunen i forskjellige sammenhenger. Vi etterlater oss en til hver av dere, så kan dere selv vurdere reklameverdien! Det er flere å hente i garasjen hos oss – takk for  oppmerksomheten!