Lokalhistoriske venner 29.11.22

Lokalhistoriske venner 29.11.22

Lokalhistoriske Venner holdt møte tirsdag 29. november på Kafé Breda. Terje Thorbjørnsen ønsket velkommen og informerte om status for museet. Kafé Breda har i år hatt mange besøkende og dette gir et godt bidrag sammen med bidragene fra Lokalhistoriske Venner til drift av museet. Det er ønsker om flere Venner og frivillige til Kafè Breda. Deretter overtok Arnfinn Karlsen som tok oss med på en vandring fra Fyllinga til Jernbanegata via gamle bilder og kart. Det var 40 fremmøtte som syntes dette var en vellykket og interessant aften.