Ragnar Sundklakk ny styreleder

Ragnar Sundklakk ny styreleder

Ragnar Sundklakk har sagt ja til å overta som styreleder for stiftelsen Lokalhistorisk Senter. Han overtar etter Terje Thorbjørnsen som gir seg etter 11 år som styreleder.

Ragnar Sundklakk er et kjent ansikt i Horten, og har nå gått av med pensjon fra kommunedirektørstillingen i Horten kommune. Han gleder seg til å ta fatt på jobben. Det første han vil ta fatt i er å bli kjent med alle de som jobber frivillige på Lokalhistorisk Senter og hvordan sentret drives.

– Jeg skal lede en organisasjon som har veldig mye på stell. Så skal jeg fremover komme med innspill på ting som gjør at dette tilbudet kanskje kan bli enda bedre. Rekruttering av nye frivillige er viktig. Skal vi lykkes, må vi i tillegg til det gamle, flytte fokus frem til perioden som folk husker selv. Vi må ha en prosess for en spennende utvikling.

– Bevaring av bilder og dokumenter er viktig for ettertiden. Her gjør Lokalhistorisk Senter en kjempejobb. Skipsindustrien er et eksempel. Horten Verfts bildearkiv er i senterets eie, og mer enn 20.000 bilder er digitalisert og tekstet.

– Jeg skal ikke komme opp med løsningene, de skal vi finne sammen. Så må vi jobbe for å legge til rette for å skape gode møteplasser. Kafé Breda er et flott eksempel på suksess. Driften er veldig bra og brukerne av tilbudet er mange. Sentret har en veldig ryddig økonomi. Så må vi samarbeide med andre for å skaffe inntekter til driften. Jeg gleder meg til oppgaven som styreleder, sier Ragnar Sundklakk.