Før og nå-bilder

Stangs gate i Åsgårdstrand

Førfoto viser Stangs gate på 1930-tallet. Huset til venstre er nr.4 og ble bygget tidlig på 1800-tallet. Tilhørte i sin tid skipper Arent Bonde. Videre på samme side sees nr.6 hvor baker Kristian Nilsen og senere Georg Andersen (GEO) holdt til. Huset på høyre side er nr.11 og ble sannsynligvis bygget på slutten av 1850-tallet.

Storgaten mot syd

Postkortet fra 1920-årene viser Storgaten sett sydover. På det øvre bildet dominerer gavlen på Grambogården på dagens bilde er den helt gjemt bak det nye bygget, som dekker de gamle eiendommene 36 og 38. Helt til venstre i det øvre bildet nr. 34, hvor Samvirkelaget holdt til i mange år. Den åpne plassen mellom de to nye byggene har fått navn etter Rolv Wesenlund, som hadde sitt barndomshjem her i

Myren

Sommeren 1913 kjøpte gartner Erling Westeraas (1879-1966) tomten Myren på hjørnet av Arne Beckers gate og Grønligaten av enkefru Helle Becker. I løpet av et par år satte han opp bygningene som vist på dagens førbilde. Dette bildet sendte han som julekort 22. desember 1915 til en gartnerkollega i Danmark. Erling Westeraas var født i Geiranger og kom til Horten rundt 1910. Etter hvert var det sønnen Einar som overtok

Gården med de mange virksomheter

Storgaten nr. 9 slik den fremstår i dag (dog med noen kosmetiske endringer) ble oppført etter bybrannen i 1881 av Iens Steenberg (1824-1884). Han kom til Horten i 1851 og her i Storgaten nr. 9 startet han Gjengangeren avis og trykkeri. Gjengangeren var her til 1914 da virksomheten flyttet til Samlagsgården litt lengre opp i Storgaten. Horten Folkebibliotek overtok Gjengangerens lokaler i 1915 og hadde sitt tilhold her til de